Spolupráce obcí v odpadovém hospodářství

7. listopad. 2023 Poslanecká sněmovna | Sněmovní 4, 118 26 Praha

PROGRAM (10:00–13:00)

I. blok: Benefity spolupráce obcí 

HANTÁLY a.s. Velké Pavlovice 
Vystoupí:
Jiří Šlancar, ředitel společnosti 
Marie Vlková, předsedkyně představenstva 

LIKO SVITAVY a.s. 
Vystoupí:
David Šimek, starosta města Svitavy

 

Diskuse a pauza na občerstvení

 

II. blok: Příklady dobré praxe 

SOMPO a.s. Pelhřimov 
Vystoupí: Lukáš Vlček, předseda představenstva 

POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
Vystoupí
: Barbora Tesařová, místopředsedkyně DSO, starostka obce Lety

 

Diskuse a závěrečné slovo

 

 2.png