Milan Kazda

Milan Kazda

Starosta obce Kněžice.

Semináře a přednášky

Smart City

  • Kněžice - 1. energeticky soběstačná obec v ČR