Michal Kubáň

Michal Kubáň

Národní koordinátor otevřených dat. Mnisterstvo vnitra ČR.

Semináře a přednášky

Konference Dobrá praxe v otevřených datech

  • Skupina Národního koordinátora otevřených dat