Martin Nečaský

Martin Nečaský

Univerzita Karlova, Katedra softwarového inženýrství.

Semináře a přednášky

Konference Dobrá praxe v otevřených datech

  • Skupina Národního koordinátora otevřených dat