Josef Tabery

Josef Tabery

Ředitel odboru Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství.

Semináře a přednášky

Krajinná architektura

  • Možnosti financování krajinné architektury z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020