Anna Matoušková

Anna Matoušková

Náměstkyně člena vlády, Ministerstvo kultury ČR.

Semináře a přednášky

Kulturní památky

  • Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech