Volby přede mnou, volby za mnou – jak úspěšně komunikovat s veřejností?

17. květen. 2018 Praha, Státní akta, Sněmovní 4

Na podzim tohoto roku proběhnou po čtyřech letech další komunální volby, které vynesou do vedení měst a obcí nové či staronové zástupce. V posledních letech začíná být velmi akcentováno téma prohlubování dialogu mezi vedením obcí a jejich občany. Ti již nechtějí po čas volebního období pouze přihlížet, ale chtějí se stát aktivními hybateli věcí v místě svého bydliště. Pokud vedení radnic nereflektuje tuto potřebu svých obyvatel a zastává postoj „nerušit, vládneme“, zákonitě přichází reprezentace o politické body. Pokud naopak radnice své obyvatele správně zapojí do některých rozhodovacích procesů, přináší tento stav prospěch oběma stranám.

Ve spolupráci s organizací AGORA CE o.p.s. budeme pořádat seminář, který se bude věnovat komunikaci s veřejností. Přihlašovat se můžete zde: http://bit.ly/2FAMDUI

Program:

9:30 Zahájení, úvodní slovo - Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně PS PČR, Mgr. Jan Farský, poslanec PS PČR
9:40 Participativní rozpočet a zapojení občanů v Mnichovicích - Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice
10:30 Koordinátor participace jako duše úřadu - Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod, Petra Ištvániková, koordinátorka MA21
11:20 Zapojení místních občanů do přípravy a tvorby Strategického plánu rozvoje města - Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města Mnichovo Hradiště

12:15 Vedení občanského dialogu v Rakousku - Franz Neunteufl, Zájmové zastoupení obecně prospěšných organizací IGO, Rakousko


13:00 Oběd


13:40 PARARELNÍ Workshopy
Simulace zastupitelstva jako způsob zapojení mladých do života obce - Mgr. Tomáš Bazala, AGORA CE, o.p.s.
Participativní rozpočtování - Mgr. Vojtěch Černý, AGORA CE, o.p.s.

14:40 Zakončení

Seminář bude simultánně tlumočen ČJ - AJ

Přijďte diskutovat ke kulatému stolu, načerpejte inspiraci a seznamte se příklady dobré praxe z českých měst a pořadatelské organizace AGORA CE o.p.s.

Pozvánka

Přednášky

  • Vedení občanského dialogu v Rakousku

    Server Error

    Server Error

    We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

    error 500